Obor Cestovní ruch

 • Prudký rozvoj odvětví vyžaduje dobře připravené absolventy
 • Máme dlouholetou praxi v oboru, moderní zázemí
  a zkušený pedagogický sbor
 • Studenti hovoří minimálně dvěma cizími jazyky
  a získají u nás komplexní dovednosti v oblasti
  cestovního ruchu

více informací

  Obor Grafický design

 • Atraktivní obor vhodně propojuje výtvarnou činnost
  a informační technologie
 • Skupinové a projektové vyučování
 • Práce s profesionálním programovým vybavením

více informací

  Dálkové studium

 • Studijní obor Cestovní ruch je určen pro absolventy úplných základních škol
 • Výuka probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách (obvykle ve čtvrtek)
 • Na konci každého pololetí skládají žáci z jednotlivých předmětů zkoušky 

více informací

Proč právě k nám

Jsme perspektivní škola s dlouholetou tradicí v oboru Cestovní ruch a od roku 2011 také v moderním oboru Grafický design. Součástí vzdělávání jsou pracovní a studijní stáže v zahraničí, návštěvy výstav a veletrhů a účasti na mezinárodních soutěžích.
Poskytujeme kvalitní a systematickou přípravu pro budoucí uplatnění na pracovním trhu nebo pro další studium na vysokých školách. Nabízíme také rozšířenou jazykovou výuku, která je doplněna konverzací s rodilými mluvčími.

Kalendář událostí

Zajímavé a důležité odkazy

     

  

Go to top